iTEP Việt Nam

Đăng ký thi iTEP, Đề thi iTEP, Bài thi năng lực tiếng anh quốc tế tại Việt Nam

iTEP Academic, iTEP Slate, iTEP business, iTEP Hospitality, iTEP Au Pair, iTEP intern

Đăng ký lịch thi

Đăng ký lịch thi

Khi nào sẽ là đợt thi iTEP tiếp theo?

Bất cứ khi nào bạn muốn làm bài thi đều có thể là ngày thi

iTEP là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi  duy nhất trên thế giới có thể được sắp xếp lịch thi theo yêu cầu của người thi. Để đăng ký thi, hãy liên hệ với Trung tâm khảo thí iTEP được chứng nhận gần bạn nhất. Lịch thi của bạn sẽ được sắp xếp vào thời điểm thuận tiện nhất cho bạn ít nhất là ba ngày kể từ khi bạn đăng ký

Kết quả thi có thể được sử dụng để đăng ký nhập học tại hàng trăm trường trên thế giới. Tất cả các bài thi được sử dụng để đăng ký nhập học phải được khảo thí tại một Trung tâm khảo thí iTEP được chứng nhận.