iTEP Việt Nam

Đăng ký thi iTEP, Đề thi iTEP, Bài thi năng lực tiếng anh quốc tế tại Việt Nam

iTEP Academic, iTEP Slate, iTEP business, iTEP Hospitality, iTEP Au Pair, iTEP intern

Chào mừng đến với iTEP Việt Nam

 

Bài thi năng lực tiếng Anh quốc tế

 
 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THI ITEP

 GIỚI THIỆU CHUNG VÊ BÀI THI  iTEP

Để chuẩn bị tốt cho bài thi iTEP, thí sinh cần nắm rõ các thông tin về cấu trúc, nội dung và thời gian làm bài thi iTEP,dưới đây:

I. Cấu trúc bài thi

1. Phần Ngữ pháp : 25 câu/10 phút

2. Phần Nghe: 3 phần gồm 14 câu/20 phút

3. Phần Đọc:

  • Với bài thi iTEP: 2 phần gồm 2 đoạn văn: 10 câu trắc nghiệm/20 phút
  • Với bài thi iTEP Slate: 3 phần gồm 3 đoạn văn: 12 câu trắc nghiệm /20 phút  

4.Phần Viết: 2 phần gồm 2 bài viết/ 25 phút

5. Phần Nói: 2 phần/ 5 phút

                                                  

II. Nội dung bài thi

iTEP Academic – Plus, iTEP Business – Plus, và iTEP SLATE – Plus đều có 5 phần – Ngữ pháp, Nghe, Đọc, Viết và Nói được trình bày theo thứ tự sau. Xin lưu ý rằng trong mỗi phần, thí sinh sẽ gặp những nội dung và câu hỏi khác nhau về trình độ.

[Ghi chú: Thông thường các bài thi iTEP có 2 mục trong phần Đọc, riêng iTEP SLATE sẽ có 3 mục trong phần Đọc]

 

Các phần thi

Cấu trúc bài thi

Số lượng và loại các câu hỏi

Thời gian

Ngữ pháp 
Phần 1

Hoàn thành câu

12 câu

10 phút

Phần 2

Tìm cụm từ hoặc từ sai

13 câu

Nghe

Phần 1

4 đoạn đàm thoại ngắn

4 câu trắc nghiệm

20 phút

Phần 2

1 đoạn hội thoại từ 2-3 phút

4 câu trắc nghiệm

Phần 3

1 bài thuyết trình trong 4 phút

6 câu trắc nghiệm

Đọc

Phần 1

iTEP

Đoạn văn 250 từ

iTEP

4 câu trắc nghiệm

20 phút

iTEP SLATE

Đoạn văn 50 từ

iTEP SLATE

2 câu trắc nghiệm

Phần 2

iTEP

Đoạn văn 400 – 450 từ

iTEP

6 câu trắc nghiệm

iTEP SLATE

Đoạn văn 200 từ

iTEP SLATE

4 câu trắc nghiệm

Phần 3

iTEP SLATE (riêng)

Đoạn văn 500 từ

iTEP SLATE (riêng)

6 câu trắc nghiệm

Viết

Phần 1

Nghe và trả lời theo hướng dẫn

Viết trả lời từ 50-75 từ

25 phút

Phần 2

Nghe một chủ đề và trả lời

Viết từ 175-225 từ để diễn tả và giải thích ý kiến của bạn về chủ đề này

Nói

Phần 1

Nghe và đọc một câu hỏi ngắn

Chuẩn bị và nói

5 phút

Phần 2

Nghe hai (2) mặt của một vấn đề

Chuẩn bị và nói ý kiến của bạn

 

Ngữ pháp (Cấu trúc): 10 phút/ 2 phần

        Phần 1: Điền vào chỗ trống các câu trình độ low – intermediate  đến trình độ advanced,  sau đó là đáp án trắc nghiệm

        Phần 2: Dạng bài sửa lỗi sai trình độ low – intermediate đến trình độ advanced, sau đó là đáp án trắc nghiệm

 

Nghe – 20 phút/ 3 phần

        Phần 1: Bốn đoạn hội thoại khoảng 2 – 3 câu trình độ từ high – beginning đến low – intermediate, với 1 câu hỏi trắc nghiệm.

        Phần 2: Một đoạn hội thoại trình độ intermediate từ 2 – 3 phút, với 4 câu hỏi trắc nghiệm

        Phần 3: Một bài thuyết trình trình độ upper – level trong 4 phút, với 6 câu hỏi trắc nghiệm.

 

Đọc – 20 phút/ 2 phần

       Phần 1: iTEP: Một đoạn văn trình độ intermediate dài khoảng 250 từ, với 4 câu hỏi trắc nghiệm

                    iTEP SLATE: Một đoạn văn trình độ low – intermediate dài khoảng 50 từ, với 2 câu hỏi trắc nghiệm

       Phần 2: iTEP:  Một đoạn văn trình độ upper- level dài khoảng 450 từ, với 6 câu hỏi trắc nghiệm

                    iTEP SLATE: Một đoạn văn trình độ intermediate dài khoảng 250 từ, với 4 câu hỏi trắc nghiệm

       Phần 3: (chỉ riêng đối với iTEP SLATE): Một đoạn văn trình độ low advanced đến trình độ advanced khoảng 500 từ với      câu hỏi trắc nghiệm.

 

Viết – 25 phút/2 phần

       Phần 1: Thí sinh được yêu cầu viết một đoạn ngắn, trình độ low-intermediate về một chủ đề được cho sẵn và có hướng dẫn (5 phút/50-75 từ).

       Phần 2: Thí sinh được cung cấp một đề bài ngắn trình độ upper  và được yêu cầu trình bày ý kiến của mình về chủ đề đó (20 phút/175-225 từ).

 

 Nói – 5 phút/2 phần

       Phần 1: Thí sinh nghe và đọc một câu hỏi ngắn trình độ low-intermediate. Thí sinh có 30 giây để chuẩn bị nói và 45 giây để nói.

       Phần 2: Thí sinh nghe một đoạn tóm tắt trình độ upper trình bày ngắn gọn hai mặt của một vấn đề. Sau đó thí sinh được yêu cầu thể hiện suy nghĩ của mình về chủ đề này, thí sinh có 45 giây để chuẩn bị và 60 giây để nói.

 

 III. Thời gian thi

Toàn bộ thời gian thi iTEP Academic – Core, iTEP Business – Core và iTEP SLATE – Core  là 50 phút, cộng thêm 10 phút chuẩn bị trước khi thi. Tổng thời gian cho iTEP Academic – Plus, iTEP Business – Plus, và iTEP SLATE – Plus là 80 phút, cộng thêm 10 phút trước khi thi. Thời gian làm bài thi iTEP Hospitality, iTEP Intern và iTEP Au Pair là 30 phút.

Trong đó:

  • Phần Đọc và Ngữ pháp: Thí sinh được tự do sử dụng những khoảng thời gian trống để đọc và xem lại.
  • Phần Nghe: Thí sinh không thể xem lại vì phần nghe chỉ được bật duy nhất một lần.
  • Phần Viết: Mỗi phần thi được quy định trong khoảng thời gian nhất định, nhưng nếu làm xong bài trước thời gian quy định, thí sinh có thể chọn làm phần tiếp theo.
  • Phần Nói: Mỗi phần thi được quy định trong khoảng thời gian nhất định.