iTEP Việt Nam

Đăng ký thi iTEP, Đề thi iTEP, Bài thi năng lực tiếng anh quốc tế tại Việt Nam

iTEP Academic, iTEP Slate, iTEP business, iTEP Hospitality, iTEP Au Pair, iTEP intern

Chào mừng đến với iTEP Việt Nam

 

Bài thi năng lực tiếng Anh quốc tế

 
 

Các bài thi iTEP Certificate, bao gồm iTEP Foundation, iTEP Essential và iTEP Advanced, được thiết kế nhằm tạo cơ hội cho thí sinh tự đánh giá trình độ thành thao Anh ngữ của bản thân trong quá trình học cũng như tạo cơ hội cho các cơ sở đào tạo đánh giá trình độ Anh ngữ của từng học viên theo từng cấp bậc cụ thể. Những bài thi này được thiết kế phù hợp với Khung tiêu chuẩn chung châu Âu (CEFR) với 3 mức độ, bao gồm

  • iTEP Foundation: tương ứng với CEFR A2
  • iTEP Essential: tương ứng với CEFR B2
  • iTEP Advanced: tương ứng với CEFR C1

Đặc điểm của các bài thi iTEP Certificate:

  • Lịch thi được thực hiện theo yêu cầu tại thời điểm thuận tiện cho thí sinh
  • Bài thi iTEP Foundation, iTEP Essential và iTEP Advanced có thời gian hoàn thành trung bình tương ứng là 30, 60 và 90 phút. Kết quả có ngay sau khi hoàn thành bài thi
  • Thông tin thí sinh và bài viết có thể được kiểm tra bởi khách hàng mọi lúc
  • Các bài thi iTEP Certificate đánh giá các kỹ năng Anh ngữ thiết yếu của thí sinh cho việc học tập và làm việc.

 

iTEP Foundation: A2

Bài thi iTEP Foundation được thiết kế để đánh giá trình độ thông thạo Anh ngữ của thí sinh ở mức độ cơ bản. Do đó, iTEP Foundation phù hợp với những thí sinh ở trình độ A1 – A2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Chứng chỉ thông thường được cấp ở mức A2 (2.0 - 2.2) và chứng chỉ xuất sắc ở mức A2 (2.3 – 2.4)

 

Cấu trúc bài thi iTEP Foundation

Các phần thi

Cấu trúc bài thi

Số lượng và loại các câu hỏi

Ngữ pháp

10 câu hỏi trắc nghiệm

10 câu hỏi trắc nghiệm

Nghe

6 đoạn hội thoại ngắn từ 2 – 3 câu

6 câu hỏi trắc nghiệm

1 đoạn hội thoại từ 2 – 3 phút

4 câu hỏi trắc nghiệm

Từ vựng

5 câu hỏi trắc nghiệm

5 câu hỏi trắc nghiệm chọn từ phù hợp nhất để hoàn thành câu

4 câu hỏi trắc nghiệm

4 câu hỏi trắc nghiệm chọn từ đồng nghĩa nhất với 1 từ

Đọc

1 đoạn văn (khoảng 120 từ)

4 câu hỏi trắc nghiệm

1 đoạn văn (khoảng 160 từ)

6 câu hỏi trắc nghiệm

 

iTEP Essential: B2

iTEP Essential được thiết kế bao gồm những câu hỏi dành cho những thí sinh đã nắm vững khả năng sử dụng Anh ngữ ở mức độ cơ bản nhưng chưa đạt đến mức thông thạo hoàn toàn. Do đó, bài thi iTEP Essential phù hợp với những thí sinh ở trình độ A2 – B2 theo CEFR. Chứng chỉ thông thường được cấp ở mức độ B2 (3.5 – 4.0) và chứng chỉ xuất sắc được cấp ở mức độ B2 (4.1 – 4.4).

 

Cấu trúc bài thi iTEP Essential

Các phần thi

Cấu trúc bài thi

Số lượng và loại các câu hỏi

Ngữ pháp

15 câu hỏi trắc nghiệm

15 câu hỏi trắc nghiệm

Nghe

5 đoạn hội thoại ngắn

6 câu hỏi trắc nghiệm

2 đoạn hội thoại

4 câu hỏi trắc nghiệm

1 đoạn bài giảng từ 2 – 4 phút

5 câu hỏi trắc nghiệm

Từ vựng

6 câu hỏi trắc nghiệm

6 câu hỏi trắc nghiệm chọn từ phù hợp nhất để hoàn thành câu

4 câu hỏi trắc nghiệm

4 câu hỏi trắc nghiệm chọn từ đồng nghĩa nhất với 1 từ

Đọc

1 đoạn văn (khoảng 120 từ)

4 câu hỏi trắc nghiệm

1 đoạn văn (khoảng 160 từ)

4 câu hỏi trắc nghiệm

1 đoạn văn (khoảng 450 từ)

6 câu hỏi trắc nghiệm

 

iTEP Advanced: C1

Bài thi iTEP Certificate được thiết kế dành cho các thí sinh đã đạt được trình độ thông thạo Anh ngữ ở mức độ nâng cao. Các câu hỏi của bài thi kiểm tra những kỹ năng Anh ngữ thiết yếu cho việc thành công ở nhiều mục đích và bối cảnh khác nhau. Do đó, bài thi iTEP Certificate phù hợp nhất cho những thí sinh ở trình độ C1 – C1+ theo CEFR. Chứng chỉ sẽ được cấp ở trình độ C1.

 

Cấu trúc bài thi iTEP Advanced

Các phần thi

Cấu trúc bài thi

Số lượng và loại các câu hỏi

Ngữ pháp

15 câu hỏi trắc nghiệm

15 câu hỏi trắc nghiệm

Nghe

5 đoạn hội thoại ngắn

6 câu hỏi trắc nghiệm

2 đoạn hội thoại

4 câu hỏi trắc nghiệm

1 đoạn bài giảng từ 2 – 4 phút

5 câu hỏi trắc nghiệm

Từ vựng

6 câu hỏi trắc nghiệm

6 câu hỏi trắc nghiệm chọn từ phù hợp nhất để hoàn thành câu

4 câu hỏi trắc nghiệm

4 câu hỏi trắc nghiệm chọn từ đồng nghĩa nhất với 1 từ

Đọc

1 đoạn văn (khoảng 160 từ)

4 câu hỏi trắc nghiệm

1 đoạn văn (khoảng 450 từ)

6 câu hỏi trắc nghiệm

Viết

1 đoạn văn 50 – 100 từ

1 đoạn văn 50 – 100 từ trong vòng 5 phút

1 đoạn văn 175 – 250 từ

1 đoạn văn 175 – 250 từ trong vòng 20 phút

Nói

Nghe và đọc 1 câu hỏi ngắn

30 giây chuẩn bị, 45 giây nói

Nghe 2 mặt của 1 chủ đề

45 giây chuẩn bị, 60 giây nói